Zváranie

Zváranie metódou TIG

Táto metóda je vhodná na zváranie železa, hliníka aj nerezu. Výhodou je vysoká presnosť, pretože na rozdiel od iných metód zvárania elektrickým oblúkom, nedochádza k neustálemu prísunu prídavného materiálu do kúpeľa, vďaka čomu môže zvárač ďaleko lepšie ovplyvňovať vlastnosti zvarového spoja. Tigom možno zvárať aj úplne bez prídavného materiálu alebo použiť ako prídavný materiál úlomok zo základného materiálu. To nám zaručí 100% zhodu zvarového kovu a základného materiálu, teda rovnaké chemické zloženie.