Zakružovanie

Motorická zakružovačka plechov Durma MRB-S 2006

Zakružovačky radu MRB-S predstavujú najvyššiu radu motorických zakružovačiek plechov. Spoľahlivá motorická 3-valcová zakružovačka plechov s asymetrickým uložením valcov, ktoré umožňujú dosiahnuť kvalitný predohyb jedného konca a pootočení plechu obsluhou aj druhého konca plechu.

  • elektromotorický pohon s digitálnym odčítaním polohy valcov na riadiacej jednotke
  • motorické nastaviteľné polohy spodného valca
  • motorické nastaviteľné polohy zadného valca