O spoločnosti

Spoločnosť JaPeG bola založená ako dlho plánovaná symbióza strojársky orientovaných cieľavedomých ľudí z rôznych významných strojárskych spoločností v okolí Považskej Bystrice.

Cieľ spoločnosti je vyplniť miesto na trhu HiTech spoločností ktoré sa nesústreďujú na veľkosériovú výrobu, ale zákazníkom poskytujú okrem výroby samotnej aj kompletný technický návrh a prípravu výroby, dokumentáciu a popredajný servis.

Zákazníkmi sú dlhodobo fungujúce, spoľahlivé firmy ktorých dôveru si vážime a robíme všetko preto, aby vzájomný obchod bol výhodný pre oboch partnerov a naďalej rástol.

Spoločnosť je financovaná zo súkromných zdrojov majiteľov, sídli vo vlastných priestoroch, využíva vlastné zariadenia a nie je zaťažená žiadnym komerčným úverom.